Loading...
nl

Herroepingsrecht

Je hebt het recht bij Single.nl om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van je herroepingsrecht. Dit betekent dat je tot 14 dagen na het aangaan door betaling van het Full Membership op deze beslissing mag terugkomen. Voor het herroepen kun je gebruik maken van het model herroepingsrecht. Single betaalt je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht.

Als je hebt ingestemd om de levering van dienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn – en je gebruik hebt gemaakt van de dienst – behoudt Single zich het recht voor om voor dit gebruik een redelijke vergoeding te rekenen. Deze vergoeding is vastgesteld op €1,50 per dag dat de dienst door jou is gebruikt tot de herroeping van jouw abonnement en zal verrekend worden met de som van het te herroepen bedrag.

Wachtwoord beveiligde foto
Wachtwoord beveiligde foto
Wachtwoord beveiligde foto