Loading...
en

Tags

Het geheim achter chemie

Het geheim achter chemie

Zelfwaarde Je voelt je aangetrokken tot iemand die net zoveel eigenwaarde heeft als jij. Vaak kiezen we iemand uit en/of blijven we bij mensen die net zo onzeker of zeker van zichzelf zijn als wij.

Om dit goed uit te leggen, moeten we teruggaan naar de betekenis van zelfrespect. Zelfrespect betekent dat je weet en voelt dat je liefde verdient. Of je vindt dat je liefde verdient, hangt af van de band die je met je ouders hebt ontwikkeld, vooral in de eerste vier jaar van je leven. Je moeders en vaders zijn de eerste mensen met wie je een liefdesrelatie, een band, opbouwt. Deze band vormt een blauwdruk voor liefde. In de psychologie noemen we deze band de manier waarop je gehecht bent.

Er zijn twee soorten gehechtheid: veilige of onveilige gehechtheid. Beschermde accessoire suggereert dat je gewend bent geraakt aan gezond constant zorgzaam gedrag omdat dat de manier is waarop je moeders en vaders je behandelden. Hierdoor bent u gewend aan veel liefde, wat de eis van wat u waard bent nogal hoog heeft gesteld. Simpel gezegd, je bent gewend aan het verdienen van veel liefde die eigenlijk heeft ertoe geleid dat u een gezonde hoeveelheid van eigenwaarde vast te stellen.

Als je voldoende zelfvertrouwen hebt, ben je gewend aan deze gezonde manier van liefhebben en zul je je dus laten inpalmen door personen die je op deze manier aanpakken. Aan de andere kant zul je je snel afkeren van partners die je geen liefde kunnen geven, omdat je hebt ervaren dat je je daar niet voor hoeft aan te melden.

Toch is het zo dat wanneer je onveilig gehecht bent, je de eis doorgaans een stuk lager hebt liggen. Vanuit de band met je ouders ben je er aan gewend geraakt om het met minder (getoonde) liefde te moeten doen. Met minder liefde bedoel ik niet dat je ouders minder van je hielden, maar het kan zijn dat er minder liefde werd getoond of op een andere manier die niet aansloot bij wat jij nodig had. Het kan zijn dat je ouders er niet constant voor je waren (omdat ze de tijd, energie of middelen niet hadden) of dat ze niet in staat waren om je te geven wat je (emotioneel) nodig had of je grenzen niet konden waarderen. Hierdoor kreeg je lange tijd liefde en ontbrak het je andere keren. Daardoor leerde je dat een liefdesrelatie niet voortdurend goed is, dat je vaak je eigen eisen opzij moet zetten, of dat je de prijs moet betalen voor grensoverschrijdend gedrag. Al met al krijg je niet de ervaring dat je voortdurend liefde verdient, maar raak je eraan gewend dat je het met minder moet doen. Dat is niet bevorderlijk voor ons zelfvertrouwen. Je bent gewend aan een andere eis als het om liefde gaat dan iemand die veilig verbonden is.

Omdat je een andere standaard in de liefde hebt, zul je partners die je niet de liefde kunnen geven die je nodig hebt of verdient, niet afwijzen. Je bent hier immers aan gewend en het is typerend voor je. Sterker nog, je zult je aangetrokken voelen tot partners die op dezelfde manier van je houden als je vaders en moeders, ondanks het feit dat dit in principe minder liefdevol is. Omdat het vertrouwd voor je is en eigenlijk gekoppeld is geraakt aan liefde voelt het vertrouwd, je voelt je op je gemak en om die reden is het aantrekkelijk voor je.

Aanbidding

Daarnaast val je op iemand die kwaliteiten heeft die jij belangrijk vindt en die voor jou een uitdaging zijn. Hierdoor ga je die ander waarderen en respecteren, wat bijdraagt aan verliefdheid. Meestal is het gedrag of de eigenschap van die ander, juist jouw moeilijkheid. Dat komt omdat jij er minder bedreven in bent omdat jouw kwaliteit haaks staat op die van de ander. Maar beide kwaliteiten zijn mooi. Jullie zijn dus complementair aan elkaar. Als je precies dezelfde waardes hebt en de één is veel beter in het één en de ander in het ander, dan zul je snel bij elkaar gebracht worden. Beiden hebben verschillende kwaliteiten die uitdagend zijn voor de ander en daardoor uitzonderlijk.

We zien dat het mis kan gaan als je beiden onder spanning staat. Onder spanning schieten we door in onze kwaliteit en dan wordt het onze valkuil. Als we allebei onze kwaliteit doorschieten, wordt de afstand tussen de tegenpolen helaas zo groot dat we die niet meer kunnen overbruggen. De valkuil van de één wordt dan de allergie van de ander. Deze polarisatie procedure is de reden dat je je begint te ergeren aan de onderlinge verschillen tussen jullie, terwijl in het begin van jullie relatie dit juist de reden was dat jullie verliefd op elkaar werden.

De kunst is om beiden niet in jullie valkuil te trappen omdat jullie dan allebei in elkaars allergische reactie blijven hangen. Verlies je kwaliteit niet, maar blijf in je kracht door de verplichting voor jezelf te nemen en in balans te blijven. Dan kun je de kwaliteit van je partner gebruiken als een motiverend voorbeeld om dit ook in jezelf te ontwikkelen. Dit is jouw uitdaging. Op deze manier kun je van elkaar leren en naar elkaar toe groeien. Uiteindelijk helpt je partner je om zelf een completer mens te worden.

Maakt dat je lekker in je vel zit

Concluderend kunnen we stellen dat chemie met iemand die we niet alleen bewonderen, maar vice versa ons ook een goed gevoel over onszelf geeft. We willen niet alleen een ander persoon waarderen, maar ook de echte liefde en goedkeuring voelen van die andere persoon die we zo hoog in het vaandel hebben.

Gepubliceerd door Cupidoloog op July 2022June 2022


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By Cupidoloog
Added Jul 16

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo