Loading...
nl

Uw gegevens en privacy

Single B.V. verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met onderstaand privacybeleid, geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (onder nummer M1341535).

1. Algemeen
Single B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u deze website bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Single B.V. draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

2. Welke gegevens worden door Single B.V. verwerkt?
De gegevens die door Single B.V. worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een profiel aanmaakt in de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met de door u gekozen betaal- en/of verzendwijze. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de website. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de websites van Single B.V. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

3. Wat doet Single B.V. met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken van uw bestelling, de betaling en de bezorging op het juiste adres, het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website, u te kunnen verzoeken uw ervaringen met Single B.V. te delen of het kunnen doen van interessante aanbiedingen, acties of nieuws. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De websites van Single B.V. kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun websites heeft Single B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. Single B.V. heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

4. Beveiliging
Single B.V. heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die Single B.V. op de website ontvangt. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Single B.V. hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

5. Uw rechten
U kunt altijd aan Single B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een email of brief naar Single B.V. sturen. Ook kunt u per email of brief aan Single B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Single B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per email of brief Single B.V. hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van de nieuwsbulletins gebeurt overigens alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of emails (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich wenden tot Stichting Infofilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam (0900 – 666.1000, www.infofilter.nl).

Single B.V. kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid. In dat geval zal Single B.V. contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Informatie over het privacybeleid van Single B.V.: Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van Single B.V. kunt gebruik maken van het Contactformulier in deze website.

Wachtwoord beveiligde foto
Wachtwoord beveiligde foto
Wachtwoord beveiligde foto